รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
  • Address: 64 หมู่ที่ 10,
    ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
  • Email: support@hosbof.com

แบบฟอร์ม ขอ mail Box จาก สกส.

แบบฟอร์มขอ Mail Box เพื่อรับ-ส่งไฟล์จาก สกส.

คุ่มือ คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP

ู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP เพื่อจัดการข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับโรงพยาบาล

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free Version 2.19.11.11 สำหรับโรงพยาบาล (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562).

Midas.dll Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

Download ไฟล์ Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

โปรแกรมปิดลุกหนี้ โปรแกรมปิดลุกหนี้ (สำหรับปิดลุกหนี้ใน HOSxP_PCU)

Download โปรแกรมปิดลุกหนี้ (สำหรับปิดลุกหนี้ใน HOSxP_PCU)

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับโรงพยาบาล

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-Free CCMS-HospitalOS (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรม ClaimCenter Mamnagement System (CCMS Version 2.19.11.14) สำหรับ HospitalOS (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562).

Midas.dll Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

Download ไฟล์ Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-CHIExportFree CCMS-CHIExportFree (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับ รพ.สต.

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-CHIExportFree CCMS-CHIExportFree (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-CHIExportFree v.2019.11.07 สำหรับ รพ.สต. (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562).

Midas.dll Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

Download ไฟล์ Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

โปรแกรมปิดลุกหนี้ โปรแกรมปิดลุกหนี้ (สำหรับปิดลุกหนี้ใน HOSxP_PCU)

Download โปรแกรมปิดลุกหนี้ (สำหรับปิดลุกหนี้ใน HOSxP_PCU)

VDO สอนการใช้โปรแกรม การตั้งค่าหมวดค่ารักษาพยาบาล (แก้ไขการส่งข้อมูลออกแค่ 3 แถว)

VDO สอนการการตั้งค่าหมวดการรักษาพยาบาล ก่อนการส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม .

VDO สอนการตั้งค่า Mail Box ด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook2007 เพื่อใช้ Mail Box เพื่อรับข้อมูลตอบกลับ (REP) จาก สกส.

VDO สอนการตั้งค่า Mail Box ด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook2007 เพื่อใช้ Mail Box เพื่อรับข้อมูลตอบกลับ (REP) จาก สกส. .

VDO สอนการรับ REP และการนำเข้า REP ด้วยโปรแกรม CCMS-CHIExport เพื่อนำเข้า REP ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP และการนำเข้า REP ด้วยโปรแกรม CCMS-CHIExport เพื่อนำเข้า REP ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP โรคเรื้อรัง (CDDM // CDMM // CDDP) เพื่อนำเข้า REP กลุ่มโรคเรื้อรังที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP โรคเรื้อรัง (CDDM // CDMM // CDDP) เพื่อนำเข้า REP โรคเรื้อรังที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการเปิดไฟล์ statement ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่ออ่านไฟล์ Statement ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการเปิดไฟล์ statement ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่ออ่านไฟล์ Statement ที่ได้รับจาก สกส.