รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
  • Address: 64 หมู่ที่ 10,
    ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
  • Email: support@hosbof.com

แบบฟอร์ม ขอ mail Box จาก สกส.

แบบฟอร์มขอ Mail Box เพื่อรับ-ส่งไฟล์จาก สกส.

คุ่มือ เอกสารประกอบการอบรม CCMS-CHIExport สำหรับ โรงพยาบาล

คู่มือปิดลูกหนี้โปรแกรม HOSxP.

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับโรงพยาบาล

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free Version 2.19.09.19 สำหรับโรงพยาบาล (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562).

Midas.dll Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

Download ไฟล์ Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-Free CCMS-Free (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับโรงพยาบาล

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-Free CCMS-HospitalOS (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรม ClaimCenter Mamnagement System (CCMS Version 2.19.09.09) สำหรับ HospitalOS (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562).

Midas.dll Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

Download ไฟล์ Midas.dll (แก้ไข Error Midas.dll)

ตัวติดตั้งโปรแกรม CCMS-CHIExportFree CCMS-CHIExportFree (Full Setup)

ตัวติดตั้งโปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-Free สำหรับ รพ.สต.

ชุด UpGrade โปรแกรม CCMS-CHIExportFree CCMS-CHIExportFree (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562)

ชุด Upgrade โปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม CCMS-CHIExportFree สำหรับ รพ.สต. (Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562).

VDO สอนการใช้โปรแกรม การตั้งค่าหมวดค่ารักษาพยาบาล (แก้ไขการส่งข้อมูลออกแค่ 3 แถว)

VDO สอนการการตั้งค่าหมวดการรักษาพยาบาล ก่อนการส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม .

VDO สอนการตั้งค่า Mail Box ด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook2007 เพื่อใช้ Mail Box เพื่อรับข้อมูลตอบกลับ (REP) จาก สกส.

VDO สอนการตั้งค่า Mail Box ด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook2007 เพื่อใช้ Mail Box เพื่อรับข้อมูลตอบกลับ (REP) จาก สกส. .

VDO สอนการรับ REP และการนำเข้า REP ด้วยโปรแกรม CCMS-CHIExport เพื่อนำเข้า REP ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP และการนำเข้า REP ด้วยโปรแกรม CCMS-CHIExport เพื่อนำเข้า REP ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP โรคเรื้อรัง (CDDM // CDMM // CDDP) เพื่อนำเข้า REP กลุ่มโรคเรื้อรังที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการรับ REP โรคเรื้อรัง (CDDM // CDMM // CDDP) เพื่อนำเข้า REP โรคเรื้อรังที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการเปิดไฟล์ statement ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่ออ่านไฟล์ Statement ที่ได้รับจาก สกส.

VDO สอนการเปิดไฟล์ statement ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่ออ่านไฟล์ Statement ที่ได้รับจาก สกส.