รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
  • Address: 64 หมู่ที่ 10,
    ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
  • Email: support@hosbof.com

ลงทะเบียนอบรม
Total 13 items.

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร โครงการอบรมการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) สำหรับ รพ.สต

#ชื่อ-นามสกุลผูสมัครสถานที่ปฏิบัติงานตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์Email Addressจังหวัดวันที่สมัครอบรม
1นายประสพสุข ผจญกล้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0810717153adam_010717153@hotmail.comสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561
2นายธีรศักดิ์ มุมทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่างเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0862497185moomthong.the@hotmail.comสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561
3นายจิรานุวัฒน์ ดีสนิทรพ.สต. น้ำเขียวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081066136003193numkhew@hotmail.co.thสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561
4นายวิชา ก่อแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข​ชำนาญงาน0818772132wicha2663@gmail.comสุรินทร์ 21 ธ.ค. 2561
5นายสุทัศน์ พรมเหล่าล้อรพ.สต.บ้านดินแดงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0857788730ta4770@gmail.comสุรินทร์ 25 ธ.ค. 2561
6นายบุญฤทธิ์ กลิ่นสุคนธ์รพ.สต.คาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0844311103bunyarit_bk@hotmail.comสุรินทร์ 26 ธ.ค. 2561
7นายพงษ์ระพี ดวงดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่นักวิชาการสาธารณสุข0981657306xpongrapee1@gmail.comสุรินทร์ 26 ธ.ค. 2561
8นายสุราษฎร์ บุญปัญญารพ.สต.กุดขาคีมนวก.สส.ชำนาญการ0817097775Surath_toy@hotmail.comสุรินทร์ 04 ม.ค. 2562
9นางสาวจินตนา ประเสริฐโรงพยาบาลสุรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์0837463744สุรินทร์ 18 ม.ค. 2562
10นางสาวภิญญดา แสวงสุขโรงพยาบาลสุรินทร์นักจัดการงานทั่วไป0862603317pinyada_hos@yahoo.comสุรินทร์ 18 ม.ค. 2562
11นายจตุพงศ์ ประยงค์หอมโรงพยาบาลสุรินทร์พนักงานบันทึกข้อมูล044530184สุรินทร์ 18 ม.ค. 2562
12นางสาวจันทร์เพ็ญ หวังมั่นโรงพยาบาลสุรินทร์นักวิชาการสาธารณสุข0868676163สุรินทร์ 18 ม.ค. 2562
13นายนันทวิชญ์ พุทธานุรพ.สต.บ้านหนองกระทุงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0862571906pop_ppc@hotmail.comสุรินทร์ 21 ม.ค. 2562