รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
  • Address: 64 หมู่ที่ 10,
    ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
  • Email: support@hosbof.com

ลงทะเบียนอบรม
Total 15 items.

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร โครงการอบรมการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) และ ข้าราชการกรมบัญชีกลางและกรุงเทพมหานคร (CSOP) สำหรับโรงพยาบาล

#ชื่อ-นามสกุลผูสมัครสถานที่ปฏิบัติงานตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์Email Addressจังหวัดวันที่สมัครอบรม
1นายอนุพันธ์ ศรีภารพ.ลานสักนวก.สาธารณสุขชำนาญการ0812817034anupanlada@hotmail.comอุทัยธานี 20 ธ.ค. 2561
2นายศิริฤกษ์ คณาดีรพ.หัวตะพานนักวิชาการคอมพิวเตอร์0839655599xmodifya@gmail.comอำนาจเจริญ 20 ธ.ค. 2561
3นายประสิทธิ์ แสนสุดรพ.เมืองสรวงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0918673908prasit.sansud@yahoo.co.thร้อยเอ็ด 03 ม.ค. 2562
4นางสาวศศิภัสร์ ปิ่นวนิชย์กิจรพ.กระสังนักวิชาการคอมพิวเตอร์0817091097sasi-pas@hotmail.comบุรีรัมย์ 14 ม.ค. 2562
5นางสาววรารัตน์ อินทรประพันธ์รพ.ค่ายพิชัยดาบหักนักบัญชี0966269469nunoon.indy@gmail.comอุตรดิตถ์ 14 ม.ค. 2562
6นางสาวปนัดดา จันทร์เพ็งรพ.ค่ายพิชัยดาบหักนวก.คอมพิวเตอร์0884073962n.panadda20@gmail.comอุตรดิตถ์ 14 ม.ค. 2562
7จ.ส.ท.หญิงพร้อมพันธ์ เผ่าสูงรพ.ค่ายพิชัยดาบหักเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้063-1157667mommypa53@gmail.comอุตรดิตถ์ 14 ม.ค. 2562
8นายอภิรัฐ พิมพ์เขตรพ.เกษตรวิสัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์0819641096p.aphirat@gmail.comร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 2562
9นางสาวอุปการ ราชพลแสนรพ.เกษตรวิสัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0870728097ีuppakan2012@gmail.comร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 2562
10นายเสวย สมศรีรพ.รัตนบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0933234607wauysom@gmail.comสุรินทร์ 21 ม.ค. 2562
11นางสาวสุภารัช แขวงสุขรพ.รัตนบุรีเจ้าพนักงานเวชสถิติ0615718943wauysom@gmail.comสุรินทร์ 21 ม.ค. 2562
12นายธนาคม โคตรสมบัติรพ.อากาศอำนวยพนักงานพิมพ์0864558300thanakom_49@hotmail.comสกลนคร 24 ม.ค. 2562
13นายชัยยา วิสุทธิยารพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโรนักวิชาการสาธารณสุข0857483251สกลนคร 27 ม.ค. 2562
14นายอนุลักษณ์ ชาญกล้ารพ.มหาชนะชัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ยโสธร 27 ม.ค. 2562
15นางสาวหนูสิน อินอ่อนรพ.มหาชนะชัยเวชสถิติยโสธร 27 ม.ค. 2562