รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
 • Address: 64 หมู่ที่ 10,
  ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
 • Email: support@hosbof.com
 • cover image
  ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม
  การส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
  ด้วยโปรแกรม CCMS version 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
  เพื่อส่งข้อมูลสิทธิประกันสังคม(SSOP) และ อปท.(Eclaim) สำหรับ รพ.สต.
  เพื่อส่งข้อมูลสิทธิประกันสังคม(SSOP) และ ข้าราชการ กทม. สำหรับโรงพยาบาล
  รุ่นที่ 1-2 ณ.โรงแรมเครสโค โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์
  คลิกลงทะเบียน
 • cover image
  ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม
  การส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
  ด้วยโปรแกรม CCMS version 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
  เพื่อส่งข้อมูลสิทธิประกันสังคม(SSOP) และ อปท.(Eclaim) สำหรับ รพ.สต.
  เพื่อส่งข้อมูลสิทธิประกันสังคม(SSOP) และ ข้าราชการ กทม. สำหรับโรงพยาบาล
  รุ่นที่ 3-4 ณ.โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร
  คลิกลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆน่าสนใจ

ตารางการฝึกอบรมฯ

ตารางและรายระเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมค่างๆ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมและเหตุการณ์ที่ประทับใจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับ รพ.สต.,/PCC)

การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอก (SSOP) และ ส่งออกสิทธิ์สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (LGO) สาหรับ รพ.สต.


product image

เนื้อหาการอบรม (Contents)


 • การตรวจสอบ กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน
 • การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก
 • การใช้งานระบบลูกหนี้ตามผังบัญชีกระทรวงสาธารณสุข
 • การใช้งานระบบส่งข้อมูลประกันสังคม (SSOP)
 • รับ REP/Statement/รายงานที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้งานระบบการจัดทำข้อมูล นค.1
 • การใช้งานระบบส่งข้อมูลให้ Eclaim2008 สิทธิ อปท.
 • การใช้งานระบบนำเข้า Finance report และ Statement
 • การใช้งานระบบกระทบยอดลูกหนี้
 • การตรวจสอบข้อมูล Fee schedule ก่อนการส่งออก 43 แฟ้ม

วัน เวลา สถานที่อบรม สำหรับ รพ.สต. และ PCC

วันที่ 27-28 ม.ค.2563 ณ. โรงแรม เครสโค โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท ( ฟรีค่า Activated ปี 2563 )

ชำระเงินก่อนวันที่ 24 ม.ค.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

>>คลิก Download<< หนังสือเชิญประชุม สำหรับ รพ.สต./PCC


ลงทะเบียนอบรม

วันที่ 11-12 ก.พ.2563 ณ. โรงแรม ทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท ( ฟรีค่า Activated ปี 2563 )

ชำระเงินก่อนวันที่ 7 ก.พ.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

>>คลิก Download<< หนังสือเชิญประชุม สำหรับ รพ.สต./PCC


ลงทะเบียนอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับโรงพยาบาล)

การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอก (SSOP) และ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงพยาบาล


เนื้อหาการอบรม (Contents)


 • การตรวจสอบ กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน
 • การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก
 • ระบบส่งข้อมูลประกันสังคม(SSOP)รับ REP/Statement
 • ระบบการส่งข้อมูลประกันสังคมนอกเครือข่าย
 • ระบบการส่งข้อมูลประกันสังคมกองทุนทดแทน
 • ระบบการส่งข้อมูลประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
 • ระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิประกันสังคม (SSIP)
 • ระบบส่งออกข้อมูล อปท รูปแบบพิเศษ(กทม)OPD
 • ระบบส่งออกข้อมูล อปท รูปแบบพิเศษ(กทม) IPD
 • ระบบนำเข้า REP และ Statement จาก สกส.
 • ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
product image

วัน เวลา สถานที่อบรม สำหรับโรงพยาบาล

วันที่ 30-31 ม.ค.2563 ณ. โรงแรม เครสโค โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,900 บาท ( ฟรีค่า Activated ปี 2563 )

ชำระเงินก่อนวันที่ 24 ม.ค.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

>>คลิก Download<< หนังสือเชิญประชุม สำหรับ โรงพยาบาล


ลงทะเบียนอบรม

วันที่ 9-10 มี.ค.2563 ณ. โรงแรม ทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,900 บาท ( ฟรีค่า Activated ปี 2563 )

ชำระเงินก่อนวันที่ 5 มี.ค.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

>>คลิก Download<< หนังสือเชิญประชุม สำหรับ โรงพยาบาล

>>หนังสือขอเลื่อนการอบรมฯ<< โรงแรม TK Palace


ลงทะเบียนอบรม