รู้จัก...HosBOF

HosBOF เป็นบริษัทผู้พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการด้าน Back Office ขององค์กรและการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกรูปแบบ

CONTACT INFO
 • Address: 64 หมู่ที่ 10,
  ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • Phone: 090-885-6560 , 089-7670551
 • Email: support@hosbof.com
 • video
  CCMS-Free
  CCMS-CHIExport
  CCMS-Free ระบบส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม
  สำหรับ รพช. รพท. รพศ.
  CCMS-CHIExport ระบบส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม
  สำหรับ รพ.สต.
  ตามโครงสร้างการส่งข้อมูลใหม่ Version 0.93
 • cover image
  HosBOF-2018
  ระบบบริหารงาน Back Office สำหรับโรงพยาบาล องค์กร และบริษัทเอกชน
  ใช้งานง่าย ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองโยบาย Thailand 4.0 ...
 • cover image
  CCMS-2019
  Claim Center Management System
  ระบบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
  สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุข...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆน่าสนใจ

ตารางการฝึกอบรมฯ

ตารางและรายระเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมค่างๆ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมและเหตุการณ์ที่ประทับใจ

โครงการอบรมเพื่อส่งข้อมูล

SSOP/CSOP ด้วยโปรแกรม CCMS

CCMS-Free (ส่งข้อมูล SSOP/CSOP สำหรับ รพ.)

CCMS-CHIExport (ส่งข้อมูล SSOP สำหรับ รพ.สต.)

วัน เวลา สถานที่อบรม สำหรับโรงพยาบาล

วันที่ 28 - 30 ม.ค. 2562 ณ. โรงแรม สกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

Download หนังสือเชิญประชุมสำหรับ รพ.

วัน เวลา สถานที่อบรม สำหรับ รพ.สต.

วันที่ 31 - 1 ก.พ. 2562 ณ. โรงแรม สกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

Download หนังสือเชิญประชุม สำหรับ รพ.สต.
HosBOF-2018

ระบบบริหารจัดการ Back Office ในโรงพยาบาล

HosBOF หรือ Hospital Back Office System คือระบบบริหารจัดการระบบ Back Office ในโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณรสุข และ องค์กรหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน อื่นๆ โดยระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความถูกต้องของการบริหารจัดการต่างๆในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีระบบงานต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

 • ระบบริหารบุคลากร
 • ระบบริหารคลังสินค้า
 • ระบบพัสดุครุภัณฑ์
 • ระบบซ่อมบำรุง
 • ระบบธุรการและบัญชีต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย...
คลิกดูรายละเอียด

CCMS-2019

Claim Center Management System

ระบบบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักาษาพยาบาล

CCMS-2018 หรือระบบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชีฯ การตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บ การนำเข้าข้อมูล Rep/Statement และการประมวลผลรายงานต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้ปฏิบัติงาน,CEO ด้านการจัดหารายได้ ฯลฯ และผู้บริหารโรงพยาบาล โดยมีระบบงานต่างๆที่สำคัญ ดังนี้...

 • ระบบลูกหนี้และประมวลผลลูกหนี้ได้ (ตามผังบัญชีลูกหนี้)
 • ระบบประเมินผลและติดตามการเรียกเก็บฯลูกหนี้แยกรายกองทุน ทั้ง OPD และ IPD
 • ระบบนำเข้า Rep/Statement และประมวลผลแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ หัวหน้างาน CEO ด้านการเรียกเก็บฯ และผู้บริหารได้
 • ระบบแจ้งเตือน Case เรียกเก็บล่าช้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารการเรียกเก็บฯได้
 • ระบบรายงานที่สำคัญต่างๆในการบริหารจัดการข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด